Chủ đầu tư dự án nhà phố Quận 9 SaleReal là đơn vị nào? Có uy tín?

http://nhatphambhpt58.bravesites.com/entries/general/%C4%91i%E1%BB%81u-l%C3%A0m-nhi%E1%BB%81u-kh%C3%A1ch-h%C3%A0ng-th%C3%ADch-b%C3%A1n-bi%E1%BB%87t-th%E1%BB%B1-qu%E1%BA%ADn-9-b%E1%BA%A1n-c%E1%BA%A7n-bi%E1%BA%BFt

SaleReal nhận thấy Dòng sản phẩm Những dự án biệt thự quận 9 vẫn còn khá hạn chế trong số việc có thể đáp ứng được vấn đề về dịch vụ tiện ích cụ thể là cơ sở vật chất ngoại khu. do là khu vực nằm trong quá trình