doc them chung cu Sunshine Group Quan 2

http://lanexeyi355.angelfire.com/index.blog/1748396/kh195180ng-th225187131-d195160nh-th225187157i-gian-cho-can-ho-sunshine-venicia-ledinhphong-khi-196145i-t195172m-d225187177-195161n/

Sunshine Venicia Quận 2 sở hữu vị thế ngay ngã tư đương Mai Chí Thọ hay còn gọi là Đại Lộ Đông Tây. Từ dự án dân cư có khả năng đi linh hoạt và thuận lợi lại Các khu vực chức năng quan trọng. lại Trung tâm quận