Lông Giống chó Poodle khi mới sinh chỉ hơi cuộn sóng, và thường được cạo khi chúng được vài tháng tuổi để tạo vẻ xoăn tự nhiên. Màu lông rất đa dạng, bao gồm: trắng, đen, xám, nâu đỏ, kem, vàng mơ, hỗn hợp. Màu lông được thú vị nhất Lúc này là nâu đỏ.

https://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/show_user.php?userid=1687068

Lông Chó săn Poodle khi mới sinh chỉ hơi cuộn sóng, và thường được cạo khi chúng được vài ba tháng tuổi để tạo dáng vẻ xoăn thiên nhiên tự nhiên. Màu lông rất đa dạng, bao gồm: trắng, đen, xám, nâu đỏ, kem, vàng